czwartek, 12 listopada 2020

Matka

 "TO WŁAŚNIE TU W FATIMIE ..."

Dzień Fatimski 

13 XI 2020 r. 
W piątek Dzień Fatimski

Uroczysta Msza  św . do NMP Fatimskiej

o godz. 17 00 – Zapraszamy

Modlitwa do Pani Fatimskiej . 


Dziewico Niepokalana, Pani Fatimska

Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!

Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie

dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę,

wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością

i przedstaw ją Twemu Synowi,

Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,

Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy,

oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość.

Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace,

nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

 

Udziel pokoju, 

sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom,

gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, 

powierzamy Twojej trosce, 

Pani Matko nasza.

Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać 

drogę pełnej wierności 

Chrystusowi w Jego Kościele:

z miłością zawsze prowadź nas za rękę.

 

Matko Fatimska , prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, 

by wiedli wiernych

ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami 

miłości i pokornej służby Bogu i duszom.

Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości

napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania:

kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych

 rozdawców tajemnic Bożych.

 

Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały 

poczynające się życie,

z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim

 poczęłaś życie Syna Bożego.

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości,

chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie

i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,

naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy

pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego 

przez wyznanie naszych win

i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, 

dającym spokój duszy.

 

Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie

wszystkich świętych Sakramentów,

które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi.

Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu,

z sercem wolnym od złości i nienawiści

będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą 

radość i pokój prawdziwy,

które przychodzą do nas od Twego Syna, 

Pana naszego Jezusa Chrystusa

który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje

 na wieki wieków.

Amen.