poniedziałek, 30 listopada 2020

Uwielbienie Boga


,,Wysławiam Cię, Ojcze , Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom''.

Wtorek, 01  grudnia- I tydzień adwentu

,,Wysławiam Cię, Ojcze , Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom''.


Jezus cieszy się nie tyle z wykonanego zadania, 

sukcesu apostolskiego lub dokonanego cudu, 

ile z najważniejszych dla Niego relacji. 

Raduje się w Duchu Świętym i kieruje do Ojca słowa uwielbienia. 

Ta Ewangelia przedstawia nam, 

jak Trzy Osoby Boskie Trójcy komunikują się ze sobą. 

Jezus cieszy się decyzjami Ojca, 

Jego upodobaniem i obdarowaniem. 

Cieszy się, że w poznaniu objawienia uczestniczą też Jego uczniowie. 

Przyjmując dar słowa Bożego, uczestniczymy 

w poznawaniu tajemnic Boga. Prowadzeni przez Ducha Świętego

 możemy słyszeć 

Jezusa i widzieć Jego działanie w naszym życiu,

 a dzięki temu poznawać Ojca.

Jezu, od Ciebie pragnę się uczyć, że na pierwszym miejscu 

w moim życiu powinny być dobre relacje.