piątek, 13 listopada 2020

Talenty

 

„Każdemu dał według jego zdolności”.

Niedziela 15 XI 2020 r. „Każdemu dał według jego zdolności”.

 Życie jest darem Boga.

Kiedy przyjmujemy je,

czyli samych siebie z Jego rąk,

możemy sami stawać się Jego darem dla świata.

Nikt z nas nie dostał za dużo, aby czuć się

przytłoczony niemożliwością realizacji własnych

darów.

Nikt z nas nie dostał też za mało,

 aby zazdrościć innym i narzekać.

Ważne jest, abyśmy te Boże dary przeżywali jako możliwość,

a nie jako naszą własność.

Wierność w rzeczach małych otwiera nas na realizację 

większych dzieł, a jednocześnie na przyjęcie 

jeszcze większej łaski i obdarowania.

Niewiara w możliwość rozwijania 

Bożych darów zamyka nas w sobie, 

unieszczęśliwia, czyni ludźmi dostrzegającymi 

jedynie negatywne aspekty i nadmierne wymagania. 

Jeśli Bóg ci coś dał, to znaczy, 

że jesteś w stanie to przyjąć, unieść i zrealizować.

Tylko należy otworzyć swoje serce i uszy 

na to co Bóg do nas mówi przez swoje Słowo  .
Nie zakopujmy Bożych darów w ziemi.

Bądźmy promykami Jego dobroci i miłości :

przez dobre słowo , życzliwość , szacunek .

Gdy twoje serce jest pełne tylko ciebie,

nie będziesz nigdy myślał o drugim człowieku .

Egoizm jest niebezpieczną chorobą.

Jak śmiertelny wirus niszczy

wszystkie twoje siły duszy i umysłu.

Stajesz się niespokojny i nerwowy.

Stajesz się zazdrosny i zawistny -

Ale kiedy otworzysz się na Boga 

będziesz pięknie rozwijał  Swoje talenty i umiejętności

dopiero wtedy,

kiedy zapomnisz o sobie,

kiedy zaczniesz żyć bardziej dla innych

i lepiej się o nich zatroszczysz 

będziesz pogodny i szczęśliwy .

Bóg obdarzy twoje serce pokojem i radością ,

mimo trudnych dni w jakich przyszło nam żyć .

Bóg zaprasza nas do spotkania ze sobą.

 Bóg chce do nas mówić.

Odpowiedzmy na to zaproszenie.

 “Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.”