sobota, 28 listopada 2020

Czuwajmy

 ADWENTOWY  CZAS  OCZEKIWANIA 

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

I NIEDZIELA ADWENTU  29 XI 2020 r. 
Jezus odszedł do Ojca, a swój dom, czyli 

Kościół, pozostawił naszej trosce. 

Pan powierzył nam „staranie o wszystko”,

 a obdarzając życiem, powołaniem i misją, 

„każdemu wyznaczył zajęcie”. 

Do nas należy uważność i czuwanie 

oraz ciągła gotowość serca na spotkanie z Jezusem, 

teraz sakramentalnie, a kiedyś twarzą w twarz.

Czuwanie uwrażliwia nasze serca na rozpoznawanie 

Bożego działania w nas i pośród nas. 

Dewiza wielu świętych może się stać również dla nas

 inspiracją na tegoroczny Adwent, jak też na całe życie: 

„Żyj tak, jakby każdy kolejny dzień był twoim ostatnim dniem życia”.

Jezu, pośród chaosu i pośpiechu świata 

oczekuję na Ciebie z sercem uważnym i czuwającym.