sobota, 11 kwietnia 2020

Pascha

WIGILIA PASCHALNA 
"Oto są bowiem Święta Paschalne"
Dzisiejsza Liturgia jest pełna światła,
 życia, radości.
Jest to  radość wewnętrzna naszego serca ,
bo wszyscy jesteśmy zranieni tym co
dzieje się u nas i na całym świecie
 w związku  z epidemią.
Zgromadzeni na wieczornej liturgii 
usłyszymy
prawdziwie dobrą nowinę:
Nie ma Go tutaj!
Zmartwychwstał, jak zapowiedział”
Kiedy kobiety posłuszne aniołowi biegną,
aby oznajmić to uczniom,
sam Jezus wychodzi im na spotkanie.
Posłuszeństwo słowu Boga zawsze prowadzi
nas do spotkania z żywym Jezusem.
Podejdźmy dziś z wiarą do Jezusa obecnego
 w znakach liturgii i w Eucharystii i adorujmy
 Go z radością.
 Z powodu ograniczenia nie możemy być
 w Świątyni Fatimskiej .
Dlatego bądźmy ludźmi o głębokiej 
duchowości paschalnej,
którzy trwają w pokoju,
podporządkowują się przepisom prawa 
bez buntu
i mają nadzieję na zmartwychwstanie,
pozbawieni możliwości adoracji 
Najświętszego Sakramentu,
adorując  Jezusa w swoim 
sercu i w drugich; 
Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania b
ędzie Galileja.
Wiemy,
żeś zmartwychwstał, 
że ten cud prawdziwy,O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Uroczysta Msza św.
 Wigilii Paschalnej w Świątyni Fatimskiej 
o godz. 18 00 / tylko 5 osób /
W święta Zmartwychwstania Pańskiego 
o godz. 9 00 - 11 00 -16 00 /po 5 osób / 

Kiedyś było tak...