piątek, 10 kwietnia 2020

Błogosłwieńtwo pokarmów .

Błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem
 w Niedzielę Zmartwychwstania 

W tym roku – w Wielką Sobotę – w kościołach i kaplicach 
nie będzie tradycyjnego poświecenia pokarmów na stół wielkanocny.
 W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej.

Przed śniadaniem niedzielnym ojciec, 
matka lub inna osoba dorosła 
powinna odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów
 i jeśli jest woda święcona w domu je poświęcić. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED 
UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę
 umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników 
odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
 Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego 
Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. 
W Każdym położeniu dziękujcie,
 taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: 
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
 co będziemy jeść? 
Bracia i siostry, posłuchajmy słów 
Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
 „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść?
 co będziemy pić? 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebujecie. 
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
 Z radością wysławiamy Ciebie, 
Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 
ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. 
Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary,
 i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, 
przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

*   *   *
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
 Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się.Boże, źródło życia, napełnij nasze serca 
paschalną radością i podobnie jak dałeś nam
 pokarm pochodzący z ziemi, 
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, 
które wysłużył nam Chrystus przez swoją
 śmierć i zmartwychwstanie
 i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen.