sobota, 4 kwietnia 2020

Spowiedź św.

Sakrament pokuty i pojednania
 w czasie epidemii.
Wszyscy potrzebujemy sakramentu pojednania. 
Wielu katolików korzysta z niego regularnie. 
W tym roku zgodnie z zaleceniami KEP 
spowiedzi parafialne mają odbyć się dopiero po ustaniu epidemii. 
Jeśli więc będziesz w najbliższych czasie korzystać 
z sakramentu pokuty pamiętaj o środkach ostrożności. 
Jeśli to możliwe, najlepiej przełóż spowiedź na późniejszy czas. 
Pamiętaj, że wzbudzenie żalu doskonałego
 gładzi także grzechy śmiertelne.
W jaki sposób wzbudzić żal doskonały ?

Żal z miłości

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania 
przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej 
sytuacji niemożności wyspowiadania się. 
Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy
 oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się. 
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452)
 opisując doskonały żal za grzechy stwierdza:
 „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko,
 jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości»
 Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. 
Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, 
jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia 
do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.