sobota, 11 kwietnia 2020

Przejmująca cisz...

WIELKA SOBOTA 
 Co się stało? 
Wielka cisza spowiła ziemię; 
wielka na niej cisza i pustka.

Co się stało? 
Wielka cisza spowiła ziemię;
 wielka na niej cisza i pustka. 
Cisza wielka, bo Król zasnął.
 Ziemia się przelękła i zamilkła, 
bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, 
a wzbudził tych, którzy spali od wieków. 
Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.  


W. Odszedł nasz Pasterz, źródło wody żywej, / 
a przy Jego śmierci zaćmiło się słońce.
 / Do niewoli został wzięty ten, który w niewoli
 trzymał pierwszego człowieka. * 
Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci.
K. Rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę szatana.  
W. Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci.
 
 Módlmy się. 
  Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony 
został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen chwały;
  spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest 
uczestniczą w Jego śmierci,  
* dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli 
radość życia wiecznego. 
Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego,  
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.