niedziela, 5 kwietnia 2020

Rzym

Niedziela Palmowa -Watykan  

„Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość."


W dramacie pandemii Jezus mówi do każdego z nas:
 „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. 
Poczujesz pocieszenie Boga, 
który cię podtrzymuje” – przekonywał papież Franciszek 
w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w Niedzielę Palmową
 przy ołtarzu Katedry w bazylice św. Piotra w Watykanie. 
Zachęcił do nawiązania kontaktu „z tymi, którzy cierpią, 
z tymi, którzy są sami i w potrzebie”, 
bo „życie do niczego nie służy, jeśli nie służymy”.


Dzisiaj, w dramacie pandemii, w obliczu tak wielu pewników, 
które się rozpadają, w obliczu wielu zdradzonych oczekiwań, 
w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, 
Jezus mówi do każdego z nas: 
 „Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. 
Poczujesz pocieszenie Boga, który cię podtrzymuje.


Przypomniał, że zostaliśmy stworzeni, aby miłować
 Boga i innych ludzi. – Reszta przemija, a to zostaje. 
Przeżywany przez nas dramat pobudza nas, 
 by brać na serio to, co jest poważne, 
by nie zagubić się w rzeczach błahych; 
do ponownego odkrycia, że życie do niczego nie służy,
 jeśli nie służymy. 
Ponieważ życie jest mierzone 
miłością – stwierdził Ojciec Święty.


 
Zachęcił do nawiązania kontaktu „z tymi, którzy cierpią, 
z tymi, którzy są sami i w potrzebie”. – Pomyślmy nie tylko o tym, 
czego nam brakuje, ale o dobru,
 które możemy uczynić – prosił Ojciec święty . 
Przyznał, że może się wydawać, iż droga służby drogą krzyżową,
 ale jest to droga zwycięska,
 „która nas zbawiła i która ocala nasze życie”. 
Chciałbym to powiedzieć szczególnie młodym, 
w tym Dniu, który od 35 lat jest im poświęcony. 
Drodzy przyjaciele, 
spójrzcie na prawdziwych bohaterów, 
którzy w tych dniach się ujawniają: 

Nie są to ci, którzy mają sławę, pieniądze i sukcesy, 
ale ci, którzy dają siebie, aby służyć innym. 
Poczujcie się wezwani, by postawić na szali wasze życie. 
Nie bójcie się poświęcić go dla Boga i dla innych,
 zyskacie na tym! 
Ponieważ życie jest darem, 
który otrzymujemy dając siebie. 
Dlatego też, że największą radością 
jest powiedzenie „tak” dla miłości,
 bez „jeśli” czy „ale”. 
Tak jak Jezus uczynił to dla nas – zakończył papież,
 nawiązując do obchodzonego 
w Niedzielę Palmową Światowego
 Dnia Młodzieży na szczeblu diecezjalnym.