czwartek, 9 kwietnia 2020

Krzyż

 WIELKI PIĄTEK  " Oto drzewo Krzyża, na którym zawisł 
 Chrystus, Zbawiciel świata." 
Wielki Piątek to dzień, 
kiedy nie celebrujemy Eucharystii 
na pamiątkę śmierci Chrystusa. 
Liturgia tego dnia prowadzi nas czterema etapami 
do coraz głębszego spotkania z miłością Zbawiciela. 
W liturgii słowa słyszymy, co Jezus dla nas uczynił z miłości i ile 
kosztowało Go nasze zbawienie. 
W modlitwie powszechnej przynosimy przed Ukrzyżowanego 
całą ludzkość, w tym roku powierzamy tych ,
 którzy walczą z epidemią ,
powierzając potrzeby każdego człowieka.
 W adoracji krzyża możemy osobiście podziękować Jezusowi
 za dar Jego miłości i za trud Jego męki
 przez oddanie czci krzyżowi. 
Przyjmując Komunię Świętą, w tym roku duchowo 
 przyjmujemy w nas samych łaskę dzieła zbawienia. 

Jezu, Ty umiłowałeś mnie i umarłeś za mnie. 
Bądź uwielbiony Panie!  

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17 00 
tylko 5 osób . 

 

Droga Krzyżowa na Błoniach z udziałem 

Ojca Świętego Franciszka.

 

 

 

Kiedyś było tak.....Pamięć -Modlitwa -Zaduma