wtorek, 21 kwietnia 2020

Duch św.

" Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne." Działanie Bożego Ducha jest 
mocne i łagodne zarazem. 
Jezus porównuje Go do wiatru. 
Wiatru nie widać, ale widać jego działania: 
poruszają się gałązki drzew, 
chmury suną po niebie, 
kołyszą się kwiaty na łąkach. 
Podobnie Ducha Świętego nie widzimy, 
lecz możemy rozpoznać Jego 
 działanie w nas i innych na podstawie Jego owoców. 
Święty Paweł przypomina nam, że 
„owocem Ducha jest: miłość, radość,
 pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, 
wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5, 22). 
Kto żyje tymi wartościami, pozwala, aby Duch Święty 
był w życiu jego przewodnikiem i przyjacielem.

Jezu, pragnę zaufać bez reszty Twojemu Duchowi. 
Niech On prowadzi mnie ku spełnieniu
 woli Ojca w moim życiu.