piątek, 10 kwietnia 2020

Liturgia Męki Pańskiej

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 
ŚWIĄTYNIA FATIMSKA KŁOBUCK 
Módlmy się za całą ludzkość,
która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii,


 Módlmy się
za wszystkich bezradnych i zagubionych,
 Módlmy się 
za chorych i za tych,
którzy ofiarnie niosą im pomoc
 Módlmy się za zmarłych.

 Pozwól  mi z odwagą  stać
 pod krzyżem razem z Matką
 Jezusa i patrzeć na Baranka Bożego,  
który z miłości  do mnie pozwolił się przybić do krzyża.
 Daj mi  z odwagą patrzeć na Króla królów  i Pana panów, 
który ogołocił samego siebie, zalany krwią,  obity, 
do ludzi niepodobny – bo tak 
nieludzko został oszpecony – umiera,
 aby przyprowadzić mnie do Ojca. Duchu Święty daj mi pojąć te Wielkie Tajemnice  
mojego odkupienia
 i odkupienia całej ludzkości, tajemnicę Jego królestwa, 
które nie  z tego świata pochodzi, 
pozwól zatopić moje biedne, grzechem zranione serce
 i cale moje życie 
 w Jego ranach, w Jego boskiej krwi, 
w Jego cichym i pokornym Sercu, 
aby obmył mnie z mojej winy i uleczył z grzechu mojego...

 O Duchu Święty, prowadź mnie pod krzyż Jezusa, 
abym i ja mógł umrzeć razem z Nim,
 moim Panem i moim Bogiem, by razem z Nim 
 zmartwychwstać do nowego życia. Amen.
Krzyżu świetniejszy nad wszystkie 
blaski świata, 
jedynie godny naszej czci i miłości, 
bądź uwielbiony, 
bądź pochwalony po wszystkie wieki. 
Bądź naszym przewodnikiem w życiu,
 bądź światłem naszym w
ciemnościach, pociechą w utrapieniach, 
 osłodą i podporą w smutkach. 
W godzinie śmierci wzmacniaj 
naszą wiarę, 
 budź w nas nadzieję 
i rozpalaj miłość Bożą, 
abyśmy ożywieni tymi cnotami,
 pragnęli połączyć się z Panem 
 naszym Jezusem Chrystusem, 
który na Tobie zawieszony 
umarł z miłości ku nam. 
O Krzyżu święty! 
U stóp Twoich składam duszę moją, 
serce moje, 
wszystkie myśli moje,
 a spoglądając na Jezusa Chrystusa 
na Tobie 
zawieszonego, 
na Maryję pod Tobą stojącą, 
łączę moje cierpienia. 


O Krzyżu święty! 
Zbaw mnie, 
zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, 
zbaw 

przyjaciół i nieprzyjaciół moich, 
ochraniaj nasz Kościół święty, 
ochraniaj 
nas od powietrza, ognia i wojny. 

 

Spraw to swoją świętą mocą. 
Byśmy Twoją moc wychwalali wszyscy,
 za Twym światłem postępowali 
przez całe życie i na wieki oglądali w niebie
 Zbawiciela Pana. 
O Krzyżu święty!
Krzyżu Chrystusowy! 
Zasłoń mnie od wszelkich 
niebezpieczeństw duszy i ciała i zbaw 
mnie na wieki. Amen.