sobota, 25 kwietnia 2020

III NIEDZIELA WIELKANOCNA


"Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba"

Niedziela 26 IV 2020 r. Zmartwychwstały Pan jest blisko nas i pragnie
 nam towarzyszyć na drogach naszej codzienności. 
On nie dziwi się naszym ucieczkom, rozczarowaniom, 
 wątpliwościom. 
Podobnie jak do dwóch uczniów zdążających do Emaus, 
przybliża się do nas jako tajemniczy wędrowiec, 
słucha uważnie naszych serc, pyta, wyjaśnia słowo Boże. 
Ukazuje sens swojej tajemnicy paschalnej i pomaga
 nam w jej świetle odczytywać nasze własne życie. 
Obecność Jezusa rozpala także nasze serca, 
napełnia je nowym sensem i światłem. 
My także mamy szansę rozpoznawać żywego Jezusa, 
zmartwychwstałego Pana działającego w naszym życiu,
 i potem z radością świadczyć o Nim.

Jezu, daj mi oczy wiary,
 abym umiał Cię rozpoznawać za każdym razem, 
kiedy będziesz szedł obok mnie.  
Jezu ufamy Tobie.