środa, 1 kwietnia 2020

św. Jan Paweł II


02 IV 2005 - 02 IV 2020 

" św. Janie Pawle II módl się za nami  "  
 Modlitwa 

Święty Janie Pawle II, całkowicie
 oddany Chrystusowi przez Maryję.
 W mocy Ducha niosłeś ludziom orędzie 
o Ojcu bogatym w miłosierdzie. 
Dziękujemy za świadectwo twego świętego
 życia i każdy dar otrzymany
 od Boga przez twoje wstawiennictwo.
Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary. 
Prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności za Kościół i świat,
 pomóż realizować powołanie, 
dodawaj siły w walce z grzechem i wspieraj 
w dążeniu do świętości.
Okaż się skutecznym orędownikiem wszystkich,
 którzy w swoich potrzebach zwracają się do Ciebie, 
aby wsparci łaską, 
mogli wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, 
który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.


 Święty Janie Pawle II, człowieku wielkiej modlitwy,
Naucz nas się modlić i wciąż módl się za nami;
Módl się za nami.
Świadku nadziei, przyspórz nam wiary i ufności
i ucz nadziei nawet wbrew nadziei.
Papieżu miłości, naucz odpowiedzialności.
Papieżu rodziny, patronuj prawdziwej miłości.
Patronie rodziny, chroń ją przed rozpadem.
Wychowawco młodych, wychowuj do wierności.
Papieżu dialogu, bądź w sercu każdej poważnej rozmowy.
Orędowniku prawdy, obnażaj mechanizmy fałszu i manipulacji.
Papieżu wolności, broń nas przed anarchią.
Apostole Jedności,
 ustrzeż od nienawiści i wrogości wobec siebie,
od partykularyzmu i egoizmu.
Obrońco godności człowieka,
Broń  życia nienarodzonych i terminalnie chorych.
Pielgrzymie pokoju, odsłaniaj źródła konfliktów
i wskazuj drogi pojednania.
Sługo Miłosierdzia, spraw, abyśmy się stawali 
aktywnymi świadkami miłosierdzia,
zwłaszcza wobec tych, którzy najpilniej go potrzebują.
Święty Janie Pawle II, wyzwalaj w nas odwagę świętości
I do świętości prowadź.
 Kieruj nas drogą Kościoła,
wraz z Matką Miłosierdzia, 
której bez reszty zawierzyłeś,
prowadź przez drzwi wciąż 
otwierane przez Ciebie Chrystusowi. 
Amen 
Zwracając się w środę do Polaków za pośrednictwem
 watykańskich mediów Franciszek powiedział: 
"Bracia i siostry, współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci, 
które na horyzoncie cywilizacji stały się bardziej obecne. 
Coraz bardziej żyje w lęku,
 zagrożony w samym rdzeniu swojej egzystencji".
"Gdy będzie wam trudno,
 niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi: 
 wiedzcie, że nie jesteście sami. 
On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi" - dodał papież.
"W tych trudnych dniach, które przeżywamy, 
zachęcam was do zawierzenia siebie 
Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu świętego Jana Pawła II,
 w przededniu 15. rocznicy jego śmierci" - podkreślił Franciszek.
Podobnie jak poprzednie audiencje generalne 
w czasach pandemii, także ta odbyła się 
w papieskiej bibliotece w Pałacu Apostolskim.