sobota, 4 kwietnia 2020

Wielki Tydzień

 NIEDZIELA PALMOWA

Hosanna Synowi Dawida.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach”.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy
Obchód Wielkiego Tygodnia
w ograniczonym składzie / tylko 5 osób / .
Niedziela Palmowa rozpoczyna celebrację Wielkiego Tygodnia, 
najważniejszego czasu w całym roku liturgicznym. 
To niedziela i tydzień wielkich kontrastów. 
Możemy powiedzieć: od chwały przez poniżenie
do chwały przez wywyższenie. 
Widzimy Jezusa, który jako Król Pokoju wjeżdża 
 w chwale do Jerozolimy. 
Potem idziemy za Nim przez całą historię okrutnej i bolesnej męki, 
rozważanej nie tylko dziś, lecz także przez cały tydzień, 
aby za osiem dni doświadczyć chwały, 
radości i piękna miłości, której śmierć pokonać nie może, 
miłości zmartwychwstałej.

Jezu, daj mi oczy serca, które będą umiały kontemplować 
Twoją chwałę i Twoje poniżenie, 
a przede wszystkim, które będą umiały rozpoznawać
 Twoją obecność w codzienności.  
 TRIDUUM SACRUM 

W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej – 17 00
W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o 17 00
W Wielką Sobotę Msza św. Wigilii Paschalnej o 18 00
W Święta Zmartwychwstania Pańskiego Msze św.
O 9 00 i 11 00 oraz 16 00 
tylko dla rodzin z wyznaczonych intencji .
Msza św. w Niedzielę Palmową 
z Jasnej Góry dla dzieci - 12 30