niedziela, 12 kwietnia 2020

Miastu i Światu


 Błogosławieństwo 


 „Miastu i Światu”. 
„Pan nie zostawił nas samych”
 i powtarza: 
nie lękaj się,
 „zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą”
 W orędziu paschalnym 
papież Franciszek  wskazał,
 że dobra nowina o tym, iż 
Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał 
jest w świecie udręczonym pandemią 
inną „infekcją nadziei”, 
przekazywaną „z serca do serca”. 
Zmartwychwstanie nie jest jednak
magicznym zaklęciem,
 sprawiającym, że problemy znikają,
 „to raczej zwycięstwo miłości nad korzeniem zła, 
zwycięstwo, które nie
 «przeskakuje» cierpienia i śmierci, 
ale je przeżywa, otwierając drogę w otchłani, 
przekształcając zło w dobro,
 co jest wyłącznym znakiem mocy Boga”.
Papież objął myślą 
„tych, którzy zostali bezpośrednio 
dotknięci koronawirusem”:
 chorych, zmarłych, ich rodziny opłakujące
 „śmierć swoich bliskich, 
z którymi niekiedy nie zdołali się nawet pożegnać”. 
Przyznał, że dla wielu ludzi 
„jest to Wielkanoc samotności, 
przeżywana w żałobie i pośród wielu trudności, 
jakie powoduje pandemia”. 
Pozbawiła ona także 
„możliwości czerpania pociechy 
wypływającej z sakramentów, 
zwłaszcza Eucharystii i pojednania”. 
Ale – jak zapewnił Franciszek
 „Pan nie zostawił nas samych”
 i powtarza: nie lękaj się, 
„zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą”.
Ojciec Święty prosił Jezusa,
 by dał „siłę i nadzieję lekarzom i pielęgniarkom, 
którzy wszędzie dają świadectwo 
 troski i miłości bliźniego,
 aż po kres wytrzymałości,
 a nierzadko aż do poświęcenia swojego zdrowia”.
Zwrócił uwagę, że „życie milionów ludzi 
nagle się zmieniło”,
 a pobyt w domu stał się „okazją do refleksji,
 zatrzymania gorączkowego tempa życia, 
pobytu z bliskimi i cieszenia się ich towarzystwem”, 
ale też czasem „niepokoju o przyszłość,
 która wydaje się niepewna, 
o pracę, którą mogą stracić”. 
– Nie jest to czas na obojętność,
 ponieważ cały świat cierpi i musi zjednoczyć się
 w walce z pandemią – wskazał papież,
 apelując o niepozostawianie samym sobie ubogich,
 uchodźców, bezdomnych, 
którym należy zapewnić dobra pierwszej 
potrzeby i opiekę zdrowotną.