czwartek, 2 kwietnia 2020

Światełko i modlitwa

‘Otwórzcie drzwi Chrystusowi’.
‘Nie lękajcie się’.
‘Wypłyńcie na głębię'”.
 02 IV godzina 21 37      

Potrzebujemy siebie nawzajem, 
by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża,
wołać do miłosiernego Boga i błagać Go,
by ustała pandemia koronawirusa – mówi 
kard. Stanisław Dziwisz,
zachęcając do modlitewnej jedności 2 kwietnia,
w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Osobisty sekretarz papieża Polaka 
apeluje o duchową
łączność o 21.37 i zapalenie o tej godzinie
świec w naszych oknach.


Modlitwa 


„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, 
która dotknęła ludzkość, 
z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia 
Twemu miłosierdziu,
 dokonany przez św. Jana Pawła II. 
Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy
losy świata i każdego człowieka.
 Do Ciebie z pokorą wołamy.
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, 
aby chorzy byli leczeni, 
a zdrowi chronieni przed zakażeniem. 
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, 
dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, 
a zmarłych przyjmij do swego domu. 
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności 
za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń,
 a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile
 przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, 
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. 
Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, 
aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,
zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, 
Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli 
również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania 
Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 
Św. Janie Pawle II, 
św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.