wtorek, 10 marca 2020

Zawierzenie

„Opaszmy świat łańcuchem miłości” 


DIALOG SERC

Jak mogę zapomnieć o Tobie , Panie ?

W Twej ciszy wiem,
że mnie kochasz.

I Ty też, kiedy ja milczę,

wiesz dobrze, że Cię kocham.

Nigdy nie wątpię w Ciebie
i ufam,
że i Ty możesz mi zaufać.

Jesteś życiem mojego życia.

Moja druga dusza,
moim drugim sercem.

Gdy wchodzę do tajnej głębi

mego serca,
dostrzegam w nim
Twoją miłość do mnie
i moją miłość do Ciebie.

Moje serce
jest ciche i szczęśliwe.

Moje serce jest wdzięczne.

 TY, KTÓRY JESTEŚ PONAD NAMI

Ty, który jesteś ponad nami,
Ty, który jesteś jednym z nas,
Ty, który jesteś także i w nas,

spraw, aby wszyscy mogli Cię widzieć także i we mnie.

Obym mógł przygotować drogę dla Ciebie, 
obym mógł dziękować Ci za wszystko,
co mnie spotyka.

Obym mógł przy tym nie zapominać
o potrzebach innych ludzi.

Ogarnij mnie swoją miłością tak,
jak chcesz, abym ja ogarnął nią wszystkich.

Oby wszystko, co jest we mnie,
obrócić się mogło ku Twojej chwale
i obym nigdy nie zaznał rozpaczy,
bo jestem pod Twoją ręką,
a w Tobie jest pełnia siły i dobroci.

Daj mi serce czyste, abym mógł Ciebie oglądać,
 serce pokorne, abym mógł Ciebie słuchać,
serce miłujące, abym mógł Tobie służyć,
serce wierzące, abym mógł w Tobie przebywać.

 ZAWSZE BĘDĘ CI UFAŁ


Panie, mój Boże,
nie wiem, dokąd idę,
nie widzę drogi przed sobą,
nie mogę przewidzieć z pewnością,
dokąd ona zmierza.

Nie znam też prawdziwie samego siebie,
a jeśli szczerze sądzę, że idę za Twoją wolą,
 to nie znaczy, że jestem zawsze z nią zgodny.

Wierzę jednak, że moje pragnienie 
podobania się Tobie jest Ci miłe.

I ufam, że mam to pragnienie w sercu
we wszystkim, co czynię,

i że nigdy w przyszłości

nie będę niczego czynić bez tego pragnienia.

Tak postępując wiem,
że Ty mnie poprowadzisz dobrą drogą,

nawet kiedy ja sam jej nie znam.

Zawsze będę Ci ufać, nawet wtedy,
kiedy będzie mi się zdawało,
że się zgubiłem, że chodzę w cieniu śmierci.

Nie będę się bać, bo Ty zawsze jesteś ze mną

i nigdy w niebezpieczeństwie

nie zostawisz mnie samego.