środa, 18 marca 2020

Opiekun

" Szczęśliwi, którzy mieszkają 
w domu Twoim, Panie,"

Uroczystość św. Józefa 

 19 III 2020 r.  Miłość, która nie szuka swego

Święty Józef jest wspaniałym wzorem męża i ojca. 
Jego miłość do Maryi od samego początku była poddana próbie wiary. 
Jakże wielkim zaskoczeniem i cierpieniem
 była dla niego wieść o ciąży Maryi. 
Nie rozumiał tego, co się stało. 
Znał swoją narzeczoną, nie wątpił w Jej wierność. 
Józef w swojej miłości nie szukał siebie, 
nie dochodził swego. 
Nie karmił swej urażonej dumy 
potrzebą egzekwowania zadośćuczynienia.
 Czynił wszystko, aby ochronić Maryję przed zniesławianiem, 
ocalić od potępienia czy ukamienowania. 
Gotów był zrezygnować nawet z marzeń o wspólnym życiu, 
aby Jej pomóc. 
Kiedy podjął decyzję, sam Bóg we śnie objawił Józefowi 
 swoją wolę i prawdę o Dzieciątku Maryi. 
Józef był posłuszny, nic nie tracił, a jeszcze stokroć więcej zyskał, 
gdyż sam Syn Boży miał mówić do niego „tato”.

Jezu, czasami życie stawia mnie wobec trudnych wyborów. 
Udzielaj mi swej łaski, 
abym wybierał wolę Ojca we wszystkim.