piątek, 13 marca 2020

Metropolita Częstochowski

Dyspensa od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa we Mszy Świętej .