sobota, 28 marca 2020

V niedziela Wielkiego Postu

" Ja jestem zmartwychwstanie i życie.."

Niedziela 29 III 2020 R.  
Przyjaźń nie chroni od trudów
Kolejna odsłona tajemnicy Zbawiciela, 
który tej niedzieli objawia nam siebie jako 
nasze zmartwychwstanie i życie. 
Czy Jezus nie mógł przyjść na czas i uzdrowić
 swojego przyjaciela Łazarza? 
Dlaczego pozwolił mu umrzeć, 
narażając na tyle cierpienia jego siostry, 
rodzinę i przyjaciół? 
Co jest jednak większym znakiem: 
uzdrowienie czy wskrzeszenie? 
Jezus wybiera trudniejszą wersję wydarzeń,
 aby jeszcze bardziej objawić chwałę Ojca. 
To pokazuje nam, że nawet jako 
uczniowie i przyjaciele Jezusa nie jesteśmy chronieni
 w życiu od sytuacji trudnych czy dramatycznych. 
Możemy jednak zawsze liczyć na Jego obecność i działanie, 
na wierność Jego przyjaźni.

Panie, naucz mnie ufać Tobie i wierzyć Ci nawet wtedy, 
gdy wszystko podpowiada mi, że nie warto.  
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe
 zdecydowały,  że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym
 nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, 
nie licząc osób sprawujących posługę. 
Prosimy Was pozostańcie w domach .
Na Mszę św. w tygodniu oraz w niedzielę 
niech przyjdą tylko 
przedstawiciele rodziny z zamówionej intencji .
Dyspensa od Mszy św. niedzielnej i świątecznej
obowiązuje do odwołania .  
Pamiętamy o Was w modlitwie .
Prosimy , módlmy się za siebie .