wtorek, 24 marca 2020

Razem " Ojcze nasz..."

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK 


" Wszystkich chrześcijan 

zapraszam do wspólnej modlitwy . "


 „W tych dniach próby, kiedy ludzkość
 drży z powodu zagrożenia pandemią,
 chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom
 wspólne wzniesienie głosu do Boga. 
Zachęcam wszystkich zwierzchników 
Kościołów i przywódców
 wszystkich wspólnot chrześcijańskich, 
a także chrześcijan różnych wyznań, 
aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego
 odmawiając jednocześnie modlitwę, 
której nauczył nas Jezus Chrystus – prosił Ojciec Święty. – 
Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia
 «Ojcze nasz» 
w środę 25 marca w południe. 
W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia 
Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, 
oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy 
wszystkich swoich uczniów, 
którzy przygotowują się na świętowanie 
zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.“

Modlitwa na dziedzińcu 
bazyliki św. Piotra .


Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 

poprowadzę 
modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, 
przy pustym placu zapowiedział Ojciec Święty.
Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału 
za pośrednictwem środków przekazu. 
Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania,
 będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, 
którym na koniec udzielę 
błogosławieństwa «Urbi et Orbi», 
a do którego będzie dołączona 
możliwość otrzymania odpustu zupełnego.“

Modlitwa " Ojcze nasz "  w j. łacińskim .Modlitwa " Ojcze nasz  " dla dzieci .