czwartek, 26 marca 2020

Krzyżu Chrystusa

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego.

Plac św. Piotra - Piątek

27 III - 18 00 

Modlitwa Papieża Franciszka za ludzkość .


O Krzyżu umiłowany, w Tobie nasze zbawienie,

nasze życie i nasze zmartwychwstanie. 

O Drzewo drogocenne, na którym

zostaliśmy zbawieni i oswobodzeni.

Symbolu czcigodny, którym zostaliśmy

naznaczeni jako własność Boga.

Krzyżu chwalebny,

tylko Tobą winniśmy się chlubić.

Przez Ciebie ludzka natura jest usprawiedliwiona;

była potępiona, a jest zbawiona;

była niewolnicą grzechu, a jest znów wolna;

była martwa, a jest obdarzona życiem.

Przez Ciebie Królestwo niebios

jest odnowione i doskonałe.

Przez Ciebie Syn Boży był podniesiony ponad ziemię

i otrzymał imię ponad wszelkie imię.

Przez Ciebie przygotował swój tron

i utrwalił Królestwo swoje.

O Krzyżu, przez Ciebie przychodzi do mnie wszelkie dobro.

W Tobie jedynie chce się chlubić,

moja jedyna prawdziwa nadzieja jest w Tobie!


 Papież Franciszek już modlił się 
przy krzyżu św. Marcelego. 
15 marca udał się na prywatną pielgrzymkę
 do kościoła, w którym stoi. 
W czwartek krucyfiks został zabrany do Watykanu, 
gdzie w piątek o godz. 18 00
 na pustym Placu świętego Piotra
 Ojciec Święty będzie modlił się o ustanie 
pandemii  koronawirusa  na świecie.