piątek, 20 marca 2020

IV niedziela Wielkiego Postu

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. " 

22 III 2020 r.  

Tajemnice Zbawiciela
W poszczególnych odsłonach niedziel Wielkiego Postu
 zostają nam ukazane w liturgii kolejne tajemnice zbawczej misji Jezusa. 
Na pustyni Pan pokazał nam, jak walczyć z kusicielem, 
aby pozostać wiernym tożsamości dziecka Bożego. 
Na górze Tabor ukazał nam piękno swojego Bóstwa
 rozbłyskającego w człowieczeństwie. 
W rozmowie z Samarytanką objawił, że to właśnie 
On jest oczekiwanym Mesjaszem. 
Dziś natomiast, przywracając wzrok niewidomemu od urodzenia, 
wyjaśnia nam znaczenie wiary w naszym życiu 
oraz sakramentu chrztu świętego. 
Tylko Jezus, objawiając nam miłość Ojca, 
może otworzyć nasze zaślepione grzechem 
oczy i uzdrowić nasze spojrzenie na Boga, 
samych siebie i naszych bliźnich. 
Na dar wiary nie trzeba zasługiwać. 
Bóg pragnie go hojnie udzielać.
 To od nas zależy,
 czy zechcemy go przyjąć, aby i w naszym życiu
 objawiły się wielkie dzieła Boże.
Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary.
 I proszę, 
otwórz moje oczy na Twoje działanie w moim życiu. 


  Porządek Mszy św. niedzielnych 

w Świątyni Fatimskiej . Porządek Mszy św. niedzielnych 
w Świątyni Fatimskiej :
od 22 III 2020 r 
Sobota - godzina 17 00
Niedziela - godzina 9 00 - 11 00 - 16 00  


MODLITWA  W INTENCJI SŁUŻBY ZDROWIA

 Wszechmogący i miłosierny Boże, 
który jesteś Panem życia i śmierci
 Panem ludzkich losów, 
troskliwym Ojcem swych dzieci. 
W tych dniach, gdy epidemia okrywa świat 
lękiem i niepewnością, 
 spójrz szczególnie na tych, którymi posługujesz się, 
by byli znakiem Twej ojcowskiej dobroci i miłości. 
Prosimy Cię, dobry Boże, za służbę zdrowia, za lekarzy,
 pielęgniarki i pielęgniarzy, 
za pracowników szpitali i przychodni,
za ratowników medycznych, 
kierowców karetek pogotowia, 
za diagnostów i laborantów, za wszystkich, 
którzy stają na pierwszej linii walki, jako obrońcy życia. 
Umocnij osłabłe siły, otrzyj łzy zmęczenia, 
oddal zwątpienie, 
obdarz życzliwością i zrozumieniem, 
wyproś cierpliwość,
 ulecz gniew, przywróć odwagę, 
daj moc do walki z niewidzialnym wrogiem. 
Prosimy Cię, Boże, obdarz swoją łaską tych,
 którzy swą heroiczną posługą wypełniają 
najpiękniej prawo miłości bliźniego, 
na wzór Dobrego Samarytanina. Najświętsza Dziewico, 
Matko Życia, 
 Uzdrowienie Chorych i Wspomożenie Wiernych, 
nasza Fatimska Patronko 
otocz swą opieką pracowników służby zdrowia.  
Ty, która jesteś wzorem służby, śpiesząc z pomocą 
swej krewnej Elżbiecie, stań przy tych, którzy leczą,
 badają i pielęgnują chorych.  
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
Boskiego Lekarza ciał i dusz, który żyje i króluje
 przez wszystkie wieki wieków. Amen.