piątek, 20 marca 2020

Słowo dnia

SOBOTA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

21 III 2020 r.  

" Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.  "

Najgorszym przejawem pychy jest nie tyle wywyższanie się,
 ile pogarda dla innych. 
Również nam może się przytrafiać z powodów nawet
 bardzo religijnych patrzeć z pogardą na innych ludzi, 
bo uważamy, że jesteśmy bliżej Boga, 
czujemy się lepsi, sprawiedliwsi, pobożniejsi. 
To bardzo niebezpieczna iluzja duchowa, 
do niej właśnie nawiązuje Jezus w swojej przypowieści. 
Modlitwa faryzeusza jest gestem samouwielbienia. 
On spotyka się z Bogiem nie po to, aby Go adorować, 
lecz aby wobec Boga adorować własne przymioty. 
Gardzi przy tym celnikiem. 
A ten wie dobrze, kim jest,
 i z sercem skruszonym błaga o miłosierdzie, 
które staje się jego udziałem.

Jezu, przez łaskę szczerej skruchy serca 
uwalniaj mnie od pychy i pogardy.