sobota, 7 marca 2020

Ad Gentes

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 " Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana." 

Niedziela 08 III 2020 r.  
Na dwóch wzgórzach Jezus ukazuje swoją 
tajemnicę najbliższym Mu uczniom. 
 To Tabor i Kalwaria, góra przemienienia i wzgórze męki. 
Na Taborze Jezus objawia Piotrowi, Jakubowi i Janowi 
piękno swej Boskiej chwały, 
a Ojciec potwierdza wobec apostołów Jego tożsamość
 umiłowanego Syna. 
Na Kalwarii Jezus objawia chwałę swojego umęczonego oblicza,
 ukryte piękno miłości do końca. 
Jedynie Jan jest świadkiem dwóch objawień, 
dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, 
tej świetlistej i tej krwawej. 
Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas przed Kalwarią, 
a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały zmartwychwstania. 
Czy potrafię dostrzegać obecność i piękno Jezusa
 w mojej codzienności, 
zarówno w chwilach radości, jak i cierpienia?

Jezu, miłość wyraża swoje piękno na różne sposoby.
 Od Ciebie pragnę się uczyć promieniowania miłością 
w każdych okolicznościach mojego życia.