poniedziałek, 23 marca 2020

Miłość

" Nie ścigaj się z miłością ... " 

 

Bóg jest miłością dla ciebie i dla mnie,
każdego dnia i każdego roku.
A szczególnie w tych trudnych dniach epidemii.
Bóg jest miłością w tobie i we mnie.
Powinna ona stać się jeszcze dziś 
widoczna i odczuwalna - kiedy tak smutno na świecie :
w twoim dobrym uczynku, uprzejmości i dobroci,
w wyrozumiałości dla innych, przebaczeniu,
w pocieszeniu, które niesiemy.


Nie żyjesz przecież wyłącznie dla siebie.
,,Każdy dla siebie" to wrota do piekła.
Twoim zadaniem jest codzienne
urzeczywistniać miłość,
nadawać miłości kształt,
czy jesteś ministrem, czy zamiataczem ulic.
Świat musi dzięki tobie stać się lepszy.

Napełnij więc swego ducha, 
swe serce  i ręce miłością.


Nie pozostawaj w chłodzie obojętności,
nienawiści, odwetu i zemsty.
Choć na krok wyjdź spoza swego muru,
a Bóg zdziała dla ciebie cuda.
Nikt nie będzie tego wiedział,
ale podczas modlitwy za siebie , innych 

za tych co teraz niosą pomoc chorym ,
co opłakują odejście swoich bliskich  :
 twoje serce przepełni pokój i ufność .

Pamiętaj : Bóg jest Miłością .