poniedziałek, 15 lutego 2021

Życzliwość i cierpliwość


 "Pokochać samego siebie"


Ci, którzy są naiwni, zachęcają nas do życia na luzie, 

do kierowania się spontanicznością i do robienia tego,

 co łatwiejsze. 

Mówią, że wtedy jesteśmy dla siebie dobrymi przyjaciółmi. 

Jeśli uwierzymy takim doradcom, to wejdziemy na boisko,

 na którym grają w życie ludzie naiwni, egoistyczni,

 uzależnieni, bezradni, przegrani. 

Oni przecież do pewnego momentu żyli 

na luzie i nie stawiali sobie wymagań. 

W naszym otoczeniu spotykamy również takie osoby, 

które stawiają nam małe wymagania i którzy zachęcają nas do tego,

 by wszystko tolerować. 

Oni także nie pomogą nam wygrać życia.

 Pokochać samego siebie i wygrać życie potrafi tylko ten,

 kto z życzliwością i cierpliwością stawia sobie twarde wymagania,

 kto wymaga od siebie wytrwałości i dyscypliny także wtedy, 

gdy inni niczego od nas nie wymagają.