niedziela, 14 lutego 2021

Asystent

 KRÓLUJ NAM CHRYSTE !                                                                                    Dzisiaj 14 lutego 2021 r. 

Kacperek kolejny raz przyjął 

Komunię św. i został przyjęty 

do wspólnoty Fatimskiej 

Liturgicznej Służby Ołtarza :

ministrantów i lektorów .Kacperek  potwierdza uściskiem rączki , że z radością przyjmuje 
ten strój i dziękuję , że może zostać fatimskim ministrantem.