sobota, 20 lutego 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

"  Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. "

Niedziela 21 II 2021 r.  

„Nawracajcie się” – to wezwanie odnosi się do całego człowieka.

 Dotyka jego mentalności i działania. 

Nawrócenie to przede wszystkim odpowiedź na wezwanie Boga, 

to zmiana swojego życia oraz słuchanie Pana, 

bo On najlepiej wie, co dla nas jest najważniejsze. 

To ukierunkowanie na Boga i bliźniego, 

a nie na to, co dla nas jest najlepsze tu i teraz. 

Z nawrócenia rodzi się nowe życie, nowa, głębsza relacja z Bogiem, 

z drugim człowiekiem. 

Czasem ta nowa droga oznacza wyrzeczenia, 

podjęcie trudów i zmagań, które stają się naszą pustynią. 

Ale by iść dalej za Jezusem, trzeba się wciąż nawracać, 

ciągle korygować swoje myślenie, 

a czasami nawet rezygnować z wygodnych przyzwyczajeń. 

To nie jest łatwe.Jezu, pragnę przemieniać swoje życie i kroczyć za Tobą. 

Wyprowadź mnie ze sobą na pustynię, 

abym nabrał sił do walki z przeciwnościami.