poniedziałek, 8 lutego 2021

Nadzieja

 

Dawać innym nadzieję

Zbyt wiele jest przemocy na świecie, 
zbyt wiele przemocy wśród ludzi. 
Światowe mocarstwa mogą w każdej chwili 
wysadzić świat w powietrze:
 wystarczy tylko zapalić jeden lont. 
W dawniejszych czasach następstwa ludzkiej 
głupoty i krótkowzroczności były ograniczone 
przez techniczną niemożność. 
Dzisiaj mogą być katastrofalne. 
Między cywilizacyjnym postępem człowieka, 
a jego moralnym rozwojem powstała ogromna przepaść.

Idźmy nowymi drogami.
Użyczajmy sobie nawzajem nadziei.
Bo nadzieja istnieje.
Słońce nigdy nie jest znużone
i wstaje każdego poranka na nowo.
Jeszcze rodzą się dzieci
ze śmiejącymi oczyma.
Jeszcze istnieje wielu ludzi,
w których piersiach bije wrażliwe serce.
Dać nadzieję, znaczy nieraz tyle,
co przywrócić życie drugiemu,

czuć się za drugiego odpowiedzialnym.
Gdzie jeden kwiat znowu może zakwitnąć,
pewnego dnia rozkwitną ich tysiące!
Bądźmy ludźmi nadziei .