sobota, 13 lutego 2021

Niedziela z " Betel"


Miłość nade wszystko"

Niedziela 14 II 2021 r. 
W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany 

ze społeczeństwa ze względu na swoją chorobę. 

Tymczasem Jezus czynił inaczej. 

Pozwolił trędowatemu podejść do siebie. 

Sam go też dotykał. 

Postępując tak, wskazał nam kierunek, w jakim mamy iść. 

Pokazał, że nie tylko wiara, 

ale także miłość czynna powinna być obecna w naszym życiu. 

Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia przepełnionego miłością. 

Jak wiele jest do zrobienia.


Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej miłości.
 Niech moje życie będzie przepełnione Twoją 
Ewangelią i miłością do drugiego człowieka

 Po Mszach św.

Wspomagamy Stowarzyszenie „ Betel „