sobota, 6 lutego 2021

Zawierzenie - Adoracja

 NIEDZIELA ADROCAJI 

07 II 2021 r.  
Modlitwa adoracyjna  


Panie Jezu , Ty wziął na siebie nasze słabości

i dźwigał nasze choroby.

Za św. Pawłem mówimy

Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!

My mamy być Dobra Nowiną dla tych , 

którzy szukają Ciebie , Panie !

Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

A my przynosimy do Ciebie nasze małe i duże troski.

Wołamy do Ciebie jak Hiob: 

 " Dni moje lecą jak tkackie czółenko,

i kończą się, bo braknie nici.

Wspomnij, że dni me jak powiew.

Ponownie oko me szczęścia nie zazna»."

Życie nasze , życie ludzkie jest bardzo kruche.

Dlatego trzeba nam nie byle jak czy jakkolwiek żyć .

Ale dobrze żyć .

Wiemy jak ważnym aspektem życia są relacje między ludzkie .

Relacje Bóg -człowiek . Człowiek i człowiek .

Ten drugi człowiek, bliźni ,

 który podzieli radość i będzie współdzielił smutki,

okazuje się o wiele bardziej potrzebny

niż zabezpieczenie materialne:

ubrania, jedzenie, pieniądze.


W relacji jest niesamowita siła,

dużo większa niż w rzeczach 

materialnych i okolicznościach zewnętrznych.

Doceń swoją bliską osobę:

 przyjaciela, małżonka, brata…

Kogoś, dzięki komu trudne chwile i pójście 

w nieznane nie są straszne.

Bo on będzie Ci towarzyszył w codzienności.

Panie Jezu dziękuję Ci za takie osoby .

Czasem praca wydaje się ponad siły.

Męczy nas brak czasu dla siebie, na wyciszenie.

Jest tak, jakby 

„całe miasto zgromadziło się u drzwi”.

Bywa, że i na modlitwę musimy wyrywać 

czas z codziennych zajęć.

A gdy już zanurzamy się w samotnej modlitwie,

zjawiają się ludzie potrzebujący pomocy.

Wszyscy Cię szukają” – to lekcja,

że w samotnej modlitwie muszę przedstawiać

Ojcu tych wszystkich, którzy szukają pomocy duchowej.

Panie Jezu Ty czynisz dobro, wszystkim.

Nie narzekasz , że tak wielu Ciebie  szuka.

Głosiciel wiary,

którym na mocy chrztu świętego i bierzmowania

jest każdy z nas,

musi brać przykład z zapału Jezusa.


Panie, proszę Cię o siły do pracy.

Niech nie męczy mnie obecność innych,

tylko będzie okazją do uczynienia czegoś dobrego.

Amen .Modlitwa za chorego Kacperka  .

A teraz w cichości naszych serc

przed Najśw. Sakramentem

otoczmy nasza modlitwą chorego Kacperka


chwila ciszy…...


Dobry Boże,
Dziękuję Ci za bezcenny dar
jakim jest Kacperek.


Proszę Cię
z rodzicami i najbliższą jego rodziną ,

i nas  tu zgromadzonych uzdrów Go.


Ty wiesz, jak bardzo cierpi
my , widząc Go chorym.

Czujemy się tak bardzo bezradni wobec jego choroby i wiemy ,

że tylko trochę możemy mu pomóc.


Błagam Cię, przynieś mu ulgę.

Cieszymy się , że może już przyjmować

w Komunii św. Twojego Syna Jezusa

- jako chleb - pokarm

 na Życie Doczesne i Wieczne .


Ty jesteś kochającym nas Ojcem i dlatego wierzymy ,

że Ty rozumiesz to, co czują Jego najbliżsi.

Prosimy Cię, pomóż Im być takimi,

jakimi powinni być w tej sytuacji

i udziel nam wszystkim łaski ufania Tobie zawsze.

Powierzamy Kacperka  Twojej opiece.

Proszę Cię o to w Imię Jezusa.


Wołamy do naszej Patronki

Pod twoją obronę …….