środa, 24 lutego 2021

Boża Orędowniczka

" NAJŚWIĘTSZA  MARYJA PANNA - BRAMA NIEBIOS  ."

Środa  24 II 2021 r. 


Pan Jezus powiedział:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem“ (J 14,6).

Drogą, która prowadzi do nieba jest więc Pan Jezus;

jest pójście za Nim i naśladowanie Go,

jednocząc się z Nim zwłaszcza w Komunii świętej

- przyjmując pobożnie Najświętszy Sakrament,

aby stać się dla Niego żywym tabernakulum.

Dla tych, którzy są zjednoczeni z Panem Jezusem,

święta Brama Niebios jest zawsze otwarta.

Któż jest jednak Bramą Niebios?

Jeśli Pan Jezus jest Drogą do nieba,

Najświętsza Panna Maryja jest jego Bramą;

tak iż nikt nie może wejść do nieba inaczej jak przez Maryję.

Lanua Coeli, Brama Niebios - oto tytuł, jakim od wieków

Maryja jest nazywana i wzywana w litanii loretańskiej.

Takie jest wierne nauczanie Kościoła Świętego

poczynając od Ojców Kościoła, aż po tysiąclecia.  

Dzisiaj Opatrzność Boża wyznaczyła mi 
drogę do Kacperka , abym przy Jego 
łóżku odprawił Mszę św. w Jego intencji .
Była to Msza św. do NMP Bramy Niebios . 


Wraz z Rodzicami , Babcią i Dziadziusiem oraz Adasiem 
otoczyliśmy Kacperka  ufną modlitwą w tajemnicy 
Najświętszej Ofiary Mszy świętej .
Kacperek przyjął Pana Jezusa pod postacią wina 
i udzieliłem Mu sakramentu Namaszczenia Chorych .
Jak Bóg pozwoli jutro odwiedzę Małego Apostoła .


Dziś wraz z Kacperkiem pomodliłem się
 za wszystkie chore dzieci ,
za rodziny fatimskie , 
odmówiliśmy razem ze św. Jan Pawłem II 
tajemnice różańca świętego .
Polecajmy Go dobremu Bogu .

Nieustannie przyzywajmy orędownictwa 
Pani Fatimskiej i świętych dzieci fatimskich 
Hiacynty i Franciszka zawierzając 
te godziny i dni w życiu Kacperka 
naszego dzielnego Apostoła Pana Jezusa .
Kacperek codziennie przyjmuję Komunię św.   
Od niedzieli 28 lutego rozpoczęliśmy 
z Kacperkiem 9-dniową nowennę 
do Najśw. Serca Jezusa .
Zawierzajmy Go Sercu Jezusa  Serce Jezusa  pieśń  Modlitwa do Matki Bożej za chore dzieci .

  

O Matko Pani Fatimska

Matko Nieustającej Pomocy, 

Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka;

przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym,

pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją.  

Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna,

przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła,

bądź i dla chorych dzieci 

Kacperka , Mai , Szymonka , Zosi , Marcelka  

które Ci dziś na nowo oddaję – 

dobrą    i czułą Matką. 

Weź je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych

trudach ich dziecięcego życia .


Święci Pastuszkowie z Fatimy

Hiacynto i Franciszku módlcie się za Nimi .

Amen .


Maryja jest naprawdę naszą nadzieją.

Jest Ona najpewniejszą nadzieję naszego

zbawienia i uświęcenia, ponieważ pragnie Ona,

abyśmy wszyscy poszli do nieba, do „domu Ojca“