niedziela, 21 lutego 2021

Dar serca

 " Kielich błogosławieństwa jest udziałem we Krwi Chrystusa "


Niedziela 21 II 2021 r.  

 


Panie , Boże , 

z radością składamy na Twoim ołtarzu 

nowy kielich i patenę 

do sprawowania ofiary Nowego Przymierza ,

W tych naczyniach ofiarujemy i z nich przyjmujemy 

Ciało i Krew Twojego Syna .

Niech one uświęcą tę patenę i ten kielich .

Prosimy , Cię Panie ,

abyśmy składając niepokalaną Ofiarę 

na ziemi czerpali moc z Twoich sakramentów 

i zostali przepojeni Twoim Duchem , 

aż w królestwie niebieskim 

będziemy mogli razem ze Świętymi 

zasiąść do wiecznej uczty z Tobą .

Tobie chwała i cześć na wieki . Amen 
Uroczyste poświęcenie Kielicha i pateny  - dar serca -

od chorego Kacperka i Rodziców  .  
Jezu, Ty się tym zajmij  ,  prosimy Cię ....

Jezu, Ty się tym zajmij.....


Ojcze nasz ...
Moment  podniesienia na Mszy św. o godz. 11 00   .   W niedzielę 21 lutego udzieliłem rano Kacperkowi 

Komunii św. i przyjął sakrament Namaszczenia Chorych .

Swoim spojrzeniem potwierdził , że jest blisko Pana Jezusa 

i dziękuje nam za pamięć i modlitwę.

Zapytałem Go , czy mogę przyjść wieczorem do Niego 

bym przy Nim odmówił na jego komunijnym różańcu 

"Modlitwę różańcową ":

Potwierdził , że tak uściskiem ręki  .

O godz. 17 30 odmówiłem przy Nim różaniec  św. 

przez całą modlitwę trzymał mnie za rękę . 

Po modlitwie powiedziałem Mu ,że przyjdę w środę

 w godzinie miłosierdzia o 15 00 i przyniosę Mu Komunię św. 

Wtorek  23 II 2021 r.

Dzisiaj Kacperkowi zrobiłem niespodziankę ,

postanowiłem Go odwiedzić w południe  .

Odmówiłem z Nim "10 -tkę Różańca św. 

oraz opowiedziałem historię życia małych dzielnych 

bohaterów Franciszka i Hiacynty -Pastuszków z Fatimy .

Zapewniłem Go , że On też należy do dzielnych

 małych Bohaterów ,

że jest małym Apostołem Pana Jezusa .

Polecajmy Go dobremu Bogu .

Jezu, Ty się tym zajmij ,  prosimy Cię ....