piątek, 19 lutego 2021

Orędownicy u Boga

 Święci Szczepanie i Deodacie 

módlcie się za nami . Amen . 

19 II 2021 r. 

W piątek 19 lutego podczas Drogi krzyżowej

uroczyście wprowadziliśmy do Ołtarza fatimskiego relikwie

Świętych męczenników św. Szczepana , pierwszego męczennika

oraz Deodata , który również zginął w Jerozolimie .

Oddali swoje życie za Chrystusa .Niech wstawiennictwo Świętych Męczenników 

Szczepana i Deodata ofiarowanych nam przez Boga 

uprosi naszej Rodzinie Fatimskiej  

dar mocnej wiary , nadziei i miłości .


Boże, Ty przez świętych męczenników : 

Szczepana diakona ,  Deodata ,

którzy mężnie wyznali wiarę, otaczasz nas swoją opieką,

spraw, abyśmy za ich przykładem i wspierani ich modlitwami 

 trwali w wierze.  Przez naszego Pana.  Amen 

O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników 

użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę 

św. Szczepana i Deodata , 

przez świetlany przykład tych odważnych świadków

 - zachowaj nas w wierze, 

abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością 

owoce ich ofiary. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
P. Módlcie się za nami, święci Szczepanie i Deodacie 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. 

Boże, który umocniłeś nasz Lud Boży  męczeństwem

 świętych Szczepana i Deodata , 

daj nam, przez ich wstawiennictwo i przykład, zachować 

wierność w wierze, 

żyć płomienną miłością i być świadkami nadziei.

 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.W: Niech Święci cieszą się w chwale

R: Niech się radują w miejscu odpocznienia

Módlmy się: 

Boże, któryś krwią świętych męczenników, Szczepana i Deodata  

poświęcił zasiew wiary w świecie , 

wspieraj nas ich przykładem i modlitwą

 do wyznawania imienia Twego. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niechaj Miłość Twa, jak potężna fala spłynie tu ...

Dzisiaj 19 lutego mija miesiąc jak chory Kacperek 
przyjmuję do swojego serduszka Komunię św. 
Kacperek w godzinie miłosierdzia o godz. 15 00 
przy modlitwie swoich najbliższych przyjął 
Komunię św. oraz w swojej rączce trzymał 
święte relikwie świętych męczenników :
Szczepana i Deodata .
Trwaliśmy w skupieniu w modlitwie przy Nim .
Oraz pozostawiłem Mu święty Krzyż Chrystusa 
w którym są relikwie wielu świętych .
Niech dobry Bóg ma Go  w opiece .

Rączka Kacperka trzymająca święty Krzyż .Zasnął trzymając  mocno Krzyż święty 
z relikwiami świętych Pańskich .
Dzisiaj Kacperek był bardzo osłabiony  .
Módlmy się za Niego i za wszystkie chore dzieci .