niedziela, 23 grudnia 2018

Wigilia

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA Mesjasz rodzi się w Betlejem. 
Wypełnienie przepowiedni proroków następuje tak niespodziewanie, 
że nawet mieszkańcy miasteczka nie zwrócą uwagi na nowo narodzone Dziecię. 
Tylko czuwający przy trzodach pasterze umieją rozpoznać w Nim 
oczekiwanego od wieków Zbawiciela. 
Mieć nadzieję to żywić głębokie przeświadczenie,
 że Bóg jest wierny swoim obietnicom, 
 i połączyć je z wytrwałym i czujnym oczekiwaniem.