piątek, 14 grudnia 2018

Rekolekcje 3

REKOLEKCJE ADWENTOWE  
 " BĄDŹ WOLA TWOJA "
14 XII 2018 r. 


Nie módl się o spełnienie swych własnych pragnień; niekoniecznie bowiem muszą się one zgadzać z wolą Boga. Raczej módl się tak, jak się nauczyłeś, słowami:
 bądź wola Twoja we mnie .
I w każdej sprawie proś Go, aby spełniała się Jego wola. 
Bo przecież chce On tego, co dobre i korzystne 
dla twojej duszy – ty zaś nie zawsze tego szukasz. 


 Często, modląc się, prosiłem o to, co wydawało mi się dobre dla mnie i obstawałem przy mej prośbie,
 bezmyślnie przymuszając wolę Bożą. 
Nie dopuszczałem, aby raczej On sam udzielił mi tego, 
o czym wiedział, że jest dla mnie korzystne. 
A jednak kiedy otrzymałem to, o co prosiłem, 
czułem się bardzo przygnębiony, 
że nie prosiłem raczej o spełnienie się 
Jego woli – to bowiem, co otrzymałem, 
nie było takie, jak się spodziewałem.
 Cóż innego jest dobrem, jeżeli nie Bóg? 
Pozostawmy więc Jemu wszystko, 
co nas dotyczy, a będzie nam dobrze. 
Ten bowiem, który jest samą dobrocią, 
jest także dawcą dobrych darów.
Nie smuć się, jeżeli od razu nie otrzymasz tego, 
o co prosisz. 
Pragnie On bowiem udzielić ci jeszcze większego dobra, jeśli tylko będziesz trwał z Nim cierpliwie na modlitwie. Cóż bowiem lepszego nad 
obcowanie z Bogiem i przebywanie 
w Jego obecności?