piątek, 7 grudnia 2018

Maryja

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08 XII 2018 r.  
 Msze św. o 9 00 i 17 00   
 W scenie Zwiastowania archanioł Gabriel nazywa Maryję
 pełną łaski i zapowiada,   że osłoni ją Duch Święty. 
Kościół rozumie te słowa jako objawienie tajemnicy dotyczącej całego życia 
Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. 
Była ona pełna łaski, bo tylko ktoś całkowicie wolny
od grzechu mógł dać życie wcielonemu Słowu Boga, Jezusowi.
 Wielbiąc Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Maryi, 
żyjemy nadzieją, że spełniając nasze powołanie do świętości, 
my również zostaniemy napełnieni Bożą łaską i miłosierdziem.