środa, 19 grudnia 2018

Czas adwentowy

,,Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, 
któremu nadasz imię Jan. 
Będzie to dla ciebie radość i wesele; 
i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.''

19 XII 2018 r.  
W dzisiejszej ewangelii Zachariaszowi objawia się anioł Gabriel, 
zwiastując narodziny długo wyczekiwanego syna, 
lecz w chwili otrzymania łaski nie uwierzył słowom anioła. 
Z powodu swej niewiary pozostał niemy aż do do czasu narodzin 
Jana Chrzciciela i nadania mu imienia. 
Pan Bóg również do nas mówi w sposób szczególny
 ,,Nie bój się'' i uwierz moim słowom. 
Jan staje się nadzieją i radością nie tylko dla Elżbiety i Zachariasza,
ale również dla wszystkich, którzy uwierzyli jego słowom.