czwartek, 20 grudnia 2018

Roraty

"Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

21 XII 2018 r. 
 Na słowa pozdrowienia Maryi w łonie Elżbiety poruszyło się dziecko, 
nowe rodzące się życie. 
Elżbieta ma w sobie tyle pokory, że umie uznać, 
iż jej macierzyńska radość jest tylko przedsmakiem tej radości, 
którą przyniosą narodziny Zbawiciela: 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie. 
Oto przejaw głębokiej wiary: cieszyć się radością nowego życia,
 ale pamiętać, że jego pierwszym źródłem jest Jezus,
 odwieczny Syn Boga żywego.