środa, 12 grudnia 2018

Rekolekcje 1

REKOLEKCJE ADWENTOWE 

12 XII 2018 r. 

PRZEBACZENIE 


Chcesz, żeby ci Bóg przebaczył? 
Najpierw przebacz bliźniemu. Dziwne. 
Bo wydaje się, że nasze zachowanie wyznacza 
standardy dla zachowania Boga…
 „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
 naszym winowajcom”.
Istnieje ścisły związek między przebaczeniem okazywanym przez nas bliźnim,
 a przebaczeniem uzyskanym ze strony Boga. 
Tylko w tym przypadku w całej modlitwie „Ojcze nasz” prośba do Boga połączona jest z naszym działaniem. 
Coś musimy zrobić, aby otrzymać przebaczenie Ojca. 
Jezus wyraźnie podkreśla to jeszcze raz po wyłożeniu tekstu modlitwy: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski,
 jeśli nie przebaczycie ludziom, to i Ojciec wam nie przebaczy” (Mt 5, 14)