niedziela, 16 grudnia 2018

Oczekiwanie

Uwielbiajmy Pana, który jest już blisko. 

17 XII 2018 r. 
Czytając rodowód Jezusa, nie sposób uciec od myśli, że Bóg ma wyraźny plan. 
Co prawda człowiek jest w swoich decyzjach wolny, ale to nie sprawia, 
że Bóg ma związane ręce. 
Jest geniuszem w realizowaniu swojego planu mimo tak wielu zmiennych, 
którymi jesteśmy my sami. 
Czy pomimo całego zamieszania na świecie wierzysz, 
że Bóg czuwa nad twoim życiem?

Ten fragment przypomina też o ludziach, 
którzy nieświadomie wykonywali przeróżne działania, 
aby przygotować świat na Wcielenie. 
Warto zastanowić się nad tym w odniesieniu do własnego życia. 
Czy patrząc na nie, możesz powiedzieć, 
że prowadzi w określonym kierunku? 
Ku zbawieniu nie tylko siebie, ale i ludzi wokół?

Świadomość obecności Boga w świecie i ukierunkowania 
życia jest bardzo istotna. 
Pomaga szczególnie w kluczowych momentach – gdy stoimy na rozdrożu. 
Warto się w niej ćwiczyć. 
Wymaga to wysiłku trwania na modlitwie, 
która ułatwia dostrzeganie działania Boga i Jego planu zbawienia.

Panie, daj mi zobaczyć swoje działanie w moim życiu. 
Pozwól mi doświadczyć, że prowadzisz mnie ku zbawieniu.