niedziela, 23 grudnia 2018

Koniec Adwentu

,A i ty, dziecię,
 zwać się będziesz prorokiem 
Najwyższego''

24 XII 2018 r.  

W dzisiejszej ewangelii słyszymy hymn uwielbienia Zachariasza. 
Dziękuje Bogu za narodziny Jana Chrzciciela, wie, 
że jego syn stał się zapowiedzią narodzin Jezusa Chrystusa. 
Przez cały adwent swoją uwagę skupialiśmy na osobach Jana i Maryi. 
Jan przygotowywał ludzkość na przyjście Zbawiciela,
 natomiast Matka Najświętsza nosiła Jezusa pod swym sercem. 
Dzisiaj wyda go całej ludzkości,
 aby w przyszłości mógł On zbawić każdego człowieka.