poniedziałek, 3 grudnia 2018

św. Barbara


BARBARA ŚWIĘTA O GÓRNIKACH PAMIĘTA .

04 XII 2018 r.  


Uroczysta Msza św. ku czci św. Barbary ,
04 grudnia o godz. 9 00 ,
Zapraszamy rodziny górnicze z Kłobucka.   
"Ty, która w ziemi łonie dajesz górnikom bezpieczne schronienie
Usłysz Barbaro, Ty wielka, wiernego górnika słowo.
Do ciężkiej pracy zjeżdżamy na dół ciemnym szybem,
O zechciej nas uchronić w głębokiej górniczej nocy!
Chroń nas przed przygnieceniem przez skały, przed grożącym nam śmiercią płomienistym wybuchem metanu i wyrwij nas w potrzebie.
Ty, która jesteś nasza ochroną w walce z duchami głębi.
Pomóż nam także dzisiaj opanować zaczepki złych nieprzyjaciół.
I wybijaj godzinę odpoczynku, codziennego wyjazdu na górę,
Aby z wiernych ust móc pozdrowić Cię radosnym „Szczęść Boże”.