sobota, 30 kwietnia 2022

Adoracja

 

"Panie Ty to wiesz. Ty wiesz wszystko.."

NIEDZIELA  ADORACJI 

01 V 2022 r. 
Stań przy nas Maryjo Niepokalana, 

Fatimska Patronko

i św. Józefie, któryś Jezusa „na swym ręku niósł”,

byśmy mogli, jak Wy, na Jezusa patrzeć.

Stańcie przy nas, abyśmy mogli Go,

obecnego w Najświętszej Eucharystii, adorować.

Wyproście nam łaskę modlitwy i do naszej 

modlitwy dołączcie.

Wielbimy Cię, Jezu Chryste,

obecny pośród nas w Najświętszej Hostii.

Stając się człowiekiem zjednoczyłeś się 

z każdym człowiekiem,

choć my przez grzech oddaliliśmy się

 od Ciebie i straciliśmy życie wieczne.

Ty jednak przez swoją mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie 

przywróciłeś nam je.

W Tobie jest źródło życia.

Ty jesteś Życiem.

Do Ciebie wznosimy nasze serca, Jezu Chryste.

Ty jesteś niewyczerpalnym źródłem życia, 

które przywróciłeś nam na krzyżu

i źródłem miłości, którą nam na krzyżu objawiłeś.

Miłością nas obdarowałeś i pytasz nas:

Miłujesz Mnie więcej?

Odpowiadam więc:

Panie Ty to wiesz. 

Ty wiesz wszystko i znasz moją miłość.

Wołamy więc do Ciebie:

Umacniaj nas w Twojej miłości.

Prowadź nas drogami pokoju .

Amen .