niedziela, 27 stycznia 2019

Posłani....

"Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w „międzyczasie”, 
lecz jesteście Bożym „teraz”
Z udziałem 700 tysięcy młodych ze 156 krajów świata Franciszek dziś rano odprawił Mszę św. posłania, 
kończąca 34. Światowe Dni Młodzieży. 
"Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w „międzyczasie”, lecz jesteście Bożym „teraz” - powiedział.
 Podkreślił, że Ewangelia powinna w życiu każdego chrześcijanina wyrażać się w "konkretnej miłości
 daru z siebie". 
 Na zakończenie ogłoszono, że miejscem ŚDM w 2022 r. będzie Lizbona, stolica Portugalii.  Przez wszystkie te dni w szczególny sposób towarzyszyły nam, jak muzyka w tle, słowa Maryi: 
„niech mi się stanie”. 
Ona nie tylko wierzyła w Boga i obietnice jako coś możliwego, ale wierzyła Bogu i odważyła się powiedzieć „tak”, aby uczestniczyć w tym „teraz” Pana. 
Poczuła, że ma misję, rozmiłowała się i to 
zadecydowało o wszystkim. 
Podobnie, jak to się stało w synagodze w Nazarecie, 
Pan pośród nas, swoich przyjaciół i znajomych, ponownie wstaje, bierze księgę i mówi nam:
 „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. 
Czy chcecie żyć konkretnością Jego miłości?
 Niech wasze „tak” nadal będzie bramą wejściową,
 aby Duch Święty dał nową Pięćdziesiątnicę dla świata i dla Kościoła – podkreślił Papież.