piątek, 1 lutego 2019

Ofiarowanie

ŚWIĘTO  MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 

02 II 2019 r. 


Msze św. o 9 00 i 17 00       

Najczystsza Matka, z Dzieckiem na ręku,
 staje w świątyni progu,
By się oczyścić. 
Dziecię poświęcić, w ofierze złożyć je Bogu.
Tyś przecież czysta; 
Anioł poświadcza. Po cóż Tobie ofiara?
Dziecina Twoja, którą nam dajesz. 
Pan nasz, ufność i wiara.
My znamy chęci. 
Matko chwalebna - dajesz przykład pokory,
Bo dumny człowiek, grzesznik, przestępca, 
rzadko do niej jest skory.
Więc klęka w bramie. Syna oddaje, 
kapłan bierze je w ręce;
Natchniony starzec, Symeon wierny, 
mówi w szczerej podzięce:
Dziękuję, Panie, żeś mi pozwolił widzieć 
świata zbawienie,
Narodów chwałę. Przyjmij, mój Zbawco, 
pokłon i uwielbienie.
Do Matki-Dziewicy, w duchu proroczym,
 słowa smutku powiada
Miecz serce zrani, męczyć gdy będą Zbawcę
 ludzi - i biada.
W tej chwili dusza Maryi Panny 
jakby Bożym kapłanem
Oddaje niebu, po dobrej woli, 
co z nieba było Jej danem.
My pamięć Twoją dziś obchodzimy, 
Twą świętość, czystość, pokorę,
I Ciebie dzisiaj kornie prosimy:
 Bądź nam za życia podporą.
 
Amen .