piątek, 1 lutego 2019

Adoracja

NIEDZIELA  ADORACJI  
03 II 2019 R. 

 
Jezu Chryste, w dzisiejszej liturgii słowa Kościół 
przypomina nam hymn o miłości ułożony przez św. Pawła. 
Kiedy go słuchamy, widzimy, 
jak wszystkie przymioty miłości wypływają z Twego serca. 
Trwamy dziś na adoracji, bo Ty, Jezu, jesteś cierpliwy. 
Ty, Panie, jesteś łaskawy.
 Twoje serce jest czyste jak łza,
 nie podnosi się w nim gniew, nigdy nie opanuje go pycha. 
Twoje serce, Jezu, nikomu nie zazdrości, 
nie szuka swego, nie dopuszcza się niesprawiedliwości. 
Twoja miłość, o Panie, wszystkich przyciąga do siebie, 
wszystko obejmuje. 
Jezu, Twoja miłość trwa wiecznie, 
wszystko może doprowadzić do doskonałości, 
daje pełne poznanie, 
prowadzi do spotkania z Tobą twarzą w twarz.
 Amen.