wtorek, 5 lutego 2019

Pielgrzym pokoju

PIELGRZYM POKOJU 

„Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”.   Papież Franciszek przybył w niedzielę wieczorem do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Abu Zabi. Jego 27. zagraniczna pielgrzymka uważana jest za historyczną. To pierwsza wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. Odprawił tam Mszę św. dla 180 tys. osób.
Wyjeżdżam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Udaję się do tego kraju, jako brat, by wspólnie zapisać nową kartę dialogu i razem przejść szlakami pokoju. 
Módlcie się za mnie!